TRUNG HỌC ĐẾN ĐẠI HỌC: LIVESTREAM CÙNG COLIN – ĐH BROCK, ONTARIO

TRUNG HỌC ĐẾN ĐẠI HỌC: LIVESTREAM CÙNG COLIN – ĐH BROCK, ONTARIOMuốn vào đại học thì cần điều kiện gì? Học trung học ngoài 加拿大 có vào được đại học ở 加拿大 không? Đại học ở 加拿大 có học bổng không。 điều kiện như thế nào? Hằng trăm câu hỏi khác đã và đang được trả lời qua các phần tư vấn chuyên môn của các thành viên. Liên hệ tư vấn chuyên sâu: tonthathoa1978@gmail.com Nhóm FB

source

Uncategorized